پل تاریخی ضیاءالملک جلفا
 پل ضیاءالملک در ۵ کیلومتری غرب جلفا در کنار پاسگاه مرزی عباسی قرار گرفته است. قبل از میلاد و در زمان اورارتوها بنا شده و بعدها توسط ضیاءالملک نخجوانی مرمت گردیده است. این پل در طول سالها به خاطر قشون کشی های مختلف تخریب و دوباره به دلیل نیاز و حاکمان وقت بازسازی گردیده است. ارتفاع برج های این  پل ۲۰ متر و عمق ۱۰ متر بوده و قطر آنها به شکل شش و نیم متر می رسد. این پل در تاریخ ۱۳۸۱ به شماره ۶۶۷۳ به ثبت ملی رسیده است.
Ziya Almolk  Bridge Jolfa
Ziya Almolk  Bridge is located in 6 Km west of Jolfa. This bridge dates back to Urartian and later it was reconstructed by Ziya Al-molk Nakhjivani.   Also, it was ruined several times and reconstructed. The height of the towers is 20 m. The bridge has been inscribed in the list of Iran national properties (No.6673) .  
عکس: ایوب فارابی


عکس: بیوک راعی


پل تاریخی ضیاء الملک جلفا / منطقه آزاد ارس
عکس: بیوک راعی

 

جستجو در سایت