امیر ثناجو| Amir Sanajou

 در ضلع شمالی مسجد دو در ورودی با سر دری بلند واقع است كه یكی از قوس جناغی و مقرنسكاری گچی برخوردار است و در حاشیه سردر از گچبری های شبكه ای و تزئینات هندسی ستاره ای شكل استفاده شده وكتینه سنگ مرمری بچشم می خورد.  
 ضلع شمالی مسجد شامل هشت ستون آجری است به صورت جرز با طاقنماهایی كه درهای ورودی و پنجره های متعدد آن به سـوی میدان ملا رستم باز می شود. هرچند تغییراتی در پنجره مزبور داده شده اما فرم تزئینی آجری خفته راسته روی نما برجای مانده است. ورود به شبستان ازطرف سمت شرقی صورت می گیرد.
این شبستان به شكل مستطیل دارای ۳۵ ستون در ۵ ردیف است كه سقف چوبی بنارا نگاه میدارد .تزئینات داخلی منحصرا در ستون، و سر ستونهای چوبی آن خلاصه می شود. نمازخانه زنانه در سمت شمالی مسجد قراردارد و شامل چهار ستون مدور آجری بوده كه یكیازآنها بطرف شبستان بزرگ بازمی شود تامین می گردد.
طبقه فوقانی نیزشامل تالار ستونداری با شش ستون است. راه پله ورودی به این تالار از سمت حیاط خلوت است كه به اتاق كفش كن و سپس به این سالن راه  می یابد درضلع شمالی پنجره هایی تعبییه شده كه به داخل شبستان نور می دهد گرچه درمسجد ملا رستم کتیبه تاریخی به چشم نمی خورد.
 لیكن با توجه به شیوه بكار رفته می توان ساختمان آنرا به دوره صفویه نسبت داد كه در دوره قاجاریه دوباره بازسازی شده است در مورد تاریخ بنای مسجد ملارستم تاكنون در هیچ نوشته یا كتیبه ای به آن اشاره ای نشده است.
این مسجد بنام میدانی كه در آن واقع شده است مسجد ملا رستم خوانده می شود كه بعد از انقلاب به مسجد امام خمینی تغییر نام داده است. در كتاب دافع الغرور این مسجد به حاجی علیخان مقدم مراغه ای ( حاجب الدوله ) نسبت داده شده است كه با توجه به معماری بنا می توان آن را به دوره صفویه نسبت داد و البته در دوره قاجار قسمتهایی به آن افزوده اند.
بنای اصلی مسجد شامل شبستان اصلی و بزرگ و یك شبستان كوچك زمستان نشین مشرف بر شبستان اصلی و در ضلع شمالی، كفش كن و دو راهرو و در دو طرف شبستان زمستان نشین می باشد. مصالح به كاررفته در این مسجد عبارتند از سنگی محلی معروف به (سینجان) كه به صورت تراشیده شده در ازاره ها استفاده شده است.
ستونها و سرستونهای چوبی تهیه شده از درخت سپیدار ستونها و سرستونهای سنگی و آجری در ایوان مسجد اصل بنا از آجر با ملات گچ ساخته شده است.
فرم كلی بنا و تركیب عناصر معماری  آن  بسیار زیبا و از مساجد چوبی  بی نظیر  در  منطقه  محسوب  میگردد.
از بنا بعنوان یك مكان مذهبی – فرهنگی استفاده می شود از جمله جهت اقامه نماز و مراسم تعزیه خوانی و قسمتی از آن بعنوان پایگاه مقاومت بسیج محله مورد استفاده قرار می گیرد.
از خصوصیات بارز بنا طاق نما با گچبری و مقرنس بندی شده بر سر در شمالی و نیز تزئینات و نقاشی های روی پردها و فرم زیبای مقرنس بندی و قطاربندی روی سرستونها و نیز طاق كلیل بكار رفته در هشتی ورودی اصلی مسجد می باشد.
وجود تعداد زیاد ستونها در این مسجد باعث شده تا در بعضی مقاطع به آن مسجد چهل ستون گفته شود
ستونها و سرستونهای چوبی مقرنس كاری پای ستونهای سنگی با تزئینات سنگی در آن به کار رفته است.
تزئینات و نقاشی های نقش گیاه و ترنج بر روی صندوقهای مكعبی و پرده ها با اشعار زیبای فارسی كه با دقت و ظرافت خاصی كار شده است.           
یك ستون مرمری كه در ایوان مسجد قرار دارد احتمالا متعلق به بنایی است كه پیش از مسجد در این مكان قرار داشته است.

مراغه - ابتدای خیابان قدس  – میدان ملارستم

معماری زیبای و بی بدیل سرستون های چوبی مسجد ملارستم مراغه
عکس: امیر امجدی

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دوشنبه, ۲۴ جون ۲۰۲۴
دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۳

فرازی از گات ها

هات 34 بند 10 - مرد خردمند با آگاهی از این که عشق و ایمان به خدا سرچشمه واقعی راستی است گمراهان و زشت کاران را به پرورش منش پاک و انجام کار نیک و مهرورزی به دیگران اندرز خواهد داد و سرانجام ای خداوند جان و خرد همه زشت کرداران با آگاهی از حقیقت به سوی تو خواهند آمد.
Template Design:Dima Group