?بنای ارک تبریز در قرن هشتم هجری توسط  تاج الدین علیشاه وزیر الجایتو ساخته شده است. قسمت جنوبی آن دارای طاقی بزرگ بوده كه فرو ریخته است.
?این بنا در دوران قاجاریه  با آغاز جنگ‌های ایران و روسیه و جنگ ایران و انگلیس، مبدل به انبار غلات و مخزن مهمات گشت و حصاری دور آن کشیده شد.
?در دوران پس از مشروطه با هجوم روس‌ها مردم تبریز به دفاع در برابر تهاجم پرداختند. در این زمان ارک نقطه تمرکز مدافعان تبریزی بود. آن‌ها توپی را نیز به بالای ارگ انتقال داده بودند تا در دفاع از مواضع خود از آن استفاده نمایند.
?عکس: هاتف عظیمی


?ارک علیشاه تبریز، یادگار شکوهمند معماری ایلخانی
?عکس: صبا آقایی

 

حس و حال بارانی ارک علیشاه تبریز
?عکس: مهرداد نیکمرد

 

حس و حال نوروزی ارک علیشاه تبریز، یادگار شکوهمند معماری ایلخانی
?عکس: هاتف عظیمی

 

?ارک علیشاه تبریز، یادگار شکوهمند معماری ایلخانی
?عکس: پیمان حامدی

 

? ارک علیشاه تبریز، یادگار شکوهمند معماری ایلخانی، میزبان گردشگران نوروزی
?عکس: هادی درخشان

 

?ارک علیشاه  تبریز، عظمتی به بلندای تاریخ
?حسین عبدی

 

جستجو در سایت