امیر ثناجو| Amir Sanajou
دوشنبه, ۲۴ جون ۲۰۲۴
دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۳

فرازی از گات ها

هات 32 بند 2 - اهورامزدا خداوند جان خرد که از روی حکمت و دانش بر جهان سروری می کند در پرتو شهریاری خویش به آن ها چنین پاسخ داد : آرمیتی پاک و مقدس را که با ایشان تابناک دوست نزدیک است برای شما برگزیده ام ، بکوشید تا همیشه او را از آن خود سازید.
Template Design:Dima Group