امیر ثناجو| Amir Sanajou

فرازی از گات ها

هات 45 بند 9 - لطف و بخشایش پروردگار و وهومن ( منش پاک ) را خواستارم. چونکه به خواست و اراده پروردگار شادی و رنج هر دو برای ما آفریده شده است. بشود که هستی بخش دانا در پرتو توانایی خویش نیروی کار کردن و خدمت به ما ارزانی فرماید تا با دانش و منش پاک مردم را به سوی راستی و حقیقت پیشرفت دهیم.
Template Design:Dima Group