آن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است .

 

یک مقصود با دو بیان متقاوت!

ارومیه، خیابان دانشکده

 

 

مطالب مرتبط:

سه شنبه, ۱۱ می ۲۰۲۱
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰