پیش از آنکه ناراستی ها ، در درون ما دره ایی مهیب پدید آورند به راستی ها باندیشیم .

 

یک مقصود با دو بیان متقاوت!

ارومیه، خیابان دانشکده

 

 

مطالب مرتبط:

یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰