امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

مسجد کبود تبریز از نگاهی دیگر

 

فرازی از گات ها

هات 51 بند 21 - مرد با ایمان و خدا شناس ، پارسا و پرهیزگار است و اندیشه و گفتار و کردار و وجدانش به افزایش و گسترش راستی کمک خواهد کرد. در پرتو منش پاک و چیرگی بر نفس ، هستی بخش دانای بی همتا بخشایش خویش را به ما ارزانی خواهد داشت. پروردگارا برای برخورداری از این بخشش نیک به تو روی می آورم و آن را خواستارم.
Template Design:Dima Group