امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

مسجد کبود تبریز از نگاهی دیگر

 

فرازی از گات ها

هات 34 بند 1 - ای مزدا رفتار و گفتار نیک و پرستش بی ریایی که در پرتو آن ها مردم از بخشایش جاودانی و پارسایی و نیروی معنوی و رسایی برخوردار می گردند همه را نخست به تو ای خداوند هستی بخش پیشکش می نماییم.
Template Design:Dima Group