امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

غروب در کوهسنگی مشهد

 

فرازی از گات ها

هات 48 بند 4 - پروردگارا کسی که اندیشه اش نیک یا بد باشد کردار و گفتار و وجدان او نیز به نیکی یا بدی گراید. راهی را که اندیشه به آزادی اختیار کند اراده و ایمان نیز از آن پیروی خواهد کرد و با آن هماهنگی خواهد داشت. بنا به حکمت تو ای مزدا سرنوشت آن ها از هم جدا و متمایز خواهد بود.
Template Design:Dima Group