امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

انارستان های حاشیه رود ارس

 

 

فرازی از گات ها

هات 32 بند 3 - ای گمراهان بت پرست شما همه از تبار و نژاد سیه دلان و کژ منشانید. کسانی که از شما پیروی کرده و به شما زیاده از حد احترام گذارند نیز از تبه کاران به شمار آیند. کردار محیلانه و ریاکارانه شما از دروغ و خودستایی سرچشمه گرفته است. از این رو در سراسر گیتی به بدنامی شناخته شده اید و مورد تنفر مردم می باشید.
Template Design:Dima Group