امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

انارستان های حاشیه رود ارس

 

 

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دوشنبه, ۲۴ جون ۲۰۲۴
دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۳

فرازی از گات ها

هات 43 بند 4 - ای مزدا هنگامی تو را نیرومند و پاک خواهم شناخت که در پرتو توانایی ات آرزوهای ما برآورده شود ، و هواخواهان راستی و دروغ به پاداش و کیفر مقرر رسند. آن گاه که فروغ تو در قلبم بدرخشد و گرمی بخشد روانم نیروی راستی را احساس کرده و اندیشه پاک با تمام توان به من روی خواهد نمود.
Template Design:Dima Group