امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

انارستان های حاشیه رود ارس

 

 

فرازی از گات ها

هات 44 بند 20 - ای مزدا از تو می پرسم چطور امکان دارد دیوان از شهریاران نیک باشند. کسانی که برای ارضای هوس های خویش و انجام مقاصد خود خواهانه می جنگند و با کمک کرپن ها و کاوی ها و اوسیخش جهان را به دست خشم و نفرت سپرده و جهانیان را به ناله و فغان می آورند. آیا اینها هیچ گاه کوششی خواهند کرد تا در پرتو راستی و درستی موجب پیشرفت و آبادانی جهان گردند و آشتی و آرامش را برقرار سازند و گسترش دهند.
Template Design:Dima Group