امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

کوچه باغی زیبا در میانه انارستان های حاشیه رود ارس

 

فرازی از گات ها

هات 28 بند 7 - ای راستی ! آن بخشایشی که بار و بر اندیشه ی پاک است به ما ارزانی دار. ای آرم ای تی! آرزوهای گشتاسب و پیروان مرا برآورده ساز. ای مزدا ! به ما بندگان فداکار نیرو بخش تا فرمان پاک تو را به همه برسانیم.
Template Design:Dima Group