امیر ثناجو| Amir Sanajou

دل در غارت گرفت، ترک عمارت گرفت

 تا چه خرابی کند، عشق چو معمار شد...

 

 

تصویر: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

فرازی از گات ها

هات 28 بند 6 - ای مزدا ! چنانکه در گفتار آسمانی نوید داده شده است در پرتو اندیشه پاک و راستی به سوی ما آی و ما را از بخشایش دیر زیوی برخوردار ساز. ای هستی بخش دانا ! به زرتشت و همه دوستان او نیروی معنوی و شادمانی بخش تا بر کینه دشمنان خود چیره گردند.
Template Design:Dima Group