امیر ثناجو| Amir Sanajou

مقبره الشعرای تبریز/ بدون ادیت

 

مقبره الشعرای تبریز، tabriz

 

فرازی از گات ها

هات 33 بند 7 - ای از همه بهتر و ای خداوند خرد به سوی من آیید و خودتان را به من آشکار سازید تا در پرتو راستی و منش پاک گذشته از انجمن مغان، دیگران هم به سخنانم گوش فرادهند. پروردگارا ما را از تکلیف های بایسته و احترم های شایسته و در خور خویش بیاگاهان و روشن ساز.
Template Design:Dima Group