امیر ثناجو| Amir Sanajou

در انتهای  یک روز کاری در یک پروژه جفاری باستانشناختی، هنگام گردش در کوه های آذربایجان، این منظره غافلگیرم کرد..

 

غروب آفتاب، مشگین شهر، طبیعت زیبا

 

فرازی از گات ها

هات 45 بند 7 - همه رستگاری را از او خواهان اند، چه آنان که زنده اند و چه کسانی که از جهان رفته و یا در آینده پا به زندگی خواهند گذاشت. روان شخص پارسا و درست کردار کامروا گشته و از بخشش جاودانی برخوردار خواهد شد، ولی هواخواه دروغ از رنجی که همیشه تجدید می گردد رنج خواهد برد. این قانون را هستی بخش دانا از توانایی خویش مقرر فرموده است.
Template Design:Dima Group