امیر ثناجو| Amir Sanajou

در انتهای  یک روز کاری در یک پروژه جفاری باستانشناختی، هنگام گردش در کوه های آذربایجان، این منظره غافلگیرم کرد..

 

غروب آفتاب، مشگین شهر، طبیعت زیبا

 

فرازی از گات ها

هات 44 بند 3 ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. در روز ازل چه کسی آفریدگار و سرچشمه راستی بوده است؟ چه کسی راه سیرِ خورشید و ستارگان را تعیین فرمود؟ کیست آنکه ماه را گاهی بدر و گاهی هلال ساخت؟ ای مزدا من میخواهم از همه ی این حقایق و بسا چیزهای دیگر آگاهی یابم.
Template Design:Dima Group