امیر ثناجو| Amir Sanajou

  عصرگاه یک روز بهاری، در خیابان های شهرمان تبریز، مشغول قدم زنی بوذم که در بین کتاب های کتابفروشی رو به روی میدان ساعت، این آقای گربه نظرم را جلب کرد. نکته ای که برایم خوشایند بود عنوان کتابی است که این زبل خان در کنارش نشسته است… « از صید ماهی تا پادشاهی»… شاید این جناب گربه در اندیشه پادشاهی باشد، شاید!

 

فرازی از گات ها

هات 32 بند 14 - دیربازی است که گرهمای(1) آزمند با کمک کاوی ها(2) اندیشه و نیروی خود را برای به دام انداختن پیام آور تو متمرکز ساخته اند . آنان از هواخواهان دروغ و گمراهان یاری جویند و برای جهان آفرینش فساد و تباهی آرزو کنند بدین امید که شکست ناپذیر(3) ، آن ها را یاری خواهد کرد. (1)و(2) دشمنان زرتشت و فرمانروایانی که حاضر به شنیدن سخنان متین و الهام بخش پیامبر نبودند و با کمک گرهما سعی در نابودی زرتشت داشتند. (3) اشاره به ایزد هوم است و صفت شکست ناپذیری از ویژگی های این ایزد است. این ایزد مورد توجه دروغ پرستان بوده است.
Template Design:Dima Group