امیر ثناجو| Amir Sanajou

  عصرگاه یک روز بهاری، در خیابان های شهرمان تبریز، مشغول قدم زنی بوذم که در بین کتاب های کتابفروشی رو به روی میدان ساعت، این آقای گربه نظرم را جلب کرد. نکته ای که برایم خوشایند بود عنوان کتابی است که این زبل خان در کنارش نشسته است… « از صید ماهی تا پادشاهی»… شاید این جناب گربه در اندیشه پادشاهی باشد، شاید!

 

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دوشنبه, ۲۴ جون ۲۰۲۴
دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۳

فرازی از گات ها

هات 29 بند 3 - اشا به اهورا مزدا چنین پاسخ داد : آن سردار و رهبری که برای جهان برگزیده می شود بدون شک بی دادگر و ستم پیشه نیست بلکه شخصی بی آزار و مهربان است . از بین کسانی که در جهان خاکی زندگی می کنند گرچه کسی را نمی شناسم که بتواند نیکوکاران را در مقابل تبه کاران نگاهبانی کند ولی بی گمان او باید نیرومندترین فرد در میان مردم باشد تا به درخواست او به یاریش شتابیم .
Template Design:Dima Group