امیر ثناجو| Amir Sanajou

این صفحه در دست ساخت است

فرازی از گات ها

هات 29 بند 8 - اهورامزدا می فرماید : یگانه کسی که به دستورات الهی گوش فرا داد و من او را خوب می شناسم همانا زرتشت اسپنتمان است. تنها اوست که خواستار آموزش آیین راستی و سرودهای ستایش مزدا است بنابراین به او شیوایی بیان خواهیم بخشید.
Template Design:Dima Group