امیر ثناجو| Amir Sanajou

این صفحه در حال ساخت میباشد.

فرازی از گات ها

هات 46 بند 16 - ای فرشوشتر از خاندان هووگوا ، دینداران با وفا را به سوی کمال و فروغ جاودانی که ما هر دو خواستار آنیم رهبری کن بدانجا که راستی و درستی و محبت و ایمان پیوستگی داشته و منش پاک و نیروی معنوی شهریاری دارند. بدانجا که هستی بخش دانای بی همتا با شکوه و جلال آرام گزیده است.
Template Design:Dima Group