امیر ثناجو| Amir Sanajou

درخت ۴۰۰ساله و شگفت انگیز شامان پیری روستای سیرکش خاروانا ورزقان

عکاس:؟؟

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

فرازی از گات ها

هات 34 بند 10 - مرد خردمند با آگاهی از این که عشق و ایمان به خدا سرچشمه واقعی راستی است گمراهان و زشت کاران را به پرورش منش پاک و انجام کار نیک و مهرورزی به دیگران اندرز خواهد داد و سرانجام ای خداوند جان و خرد همه زشت کرداران با آگاهی از حقیقت به سوی تو خواهند آمد.
Template Design:Dima Group