بناهای آباد گردد خراب                                                          ز باران و از تابش آفتاب           

پی افکندم از نظم کاخی بلند                                            که از باد و باران نیابد گزند

نمیرم از این پس که من زنده ام                                    که تخم سخن را پراکنده ام

هر آنکس که دارد هش و رای و دین                  پس از مرگ بر من کند آفرین

شاهنامه فردوسی   یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین حماسه‌های جهان است که سرایش آن سی سال به طول انجامید. محتوای این شاهکار ادبی، اسطوره‌ها، افسانه‌ها و   تاریخ ایران   از ابتدا تا   ویران ساختن ایران توسط تازیان در سدهٔ هفتم است  که در چهار دودمان  پادشاهی   پیشدادیان ،   کیانیان ،   اشکانیان   و   ساسانیان   خلاصه می‌شوند و به سه بخش اسطوره‌ای (از عهدکیومرث   تا پادشاهی   فریدون ( ، پهلوانی (از قیام   کاوه آهنگر   تا مرگ   رستم (  و تاریخی (از پادشاهی   بهمن   و ظهور   اسکندر   تا تاخت و تاز اعراب تازی به ایران) بخش می‌شود .  

زمانی که زبان دانش و ادبیات در ایران به اجبار و ظلم و ستم بیگانگان به زبان دیگری بود ، از نام های ایرانیان گرفته تا جایی که دانشمندان این سرزمین نیز مجبور به نوشتن آثار خود به آن زبان بودند فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زنده‌شدن و جان بخشی به   زبان فارسی   شد .  

بسی رنج بردم در این سال سی                              عجم زنده کردم بدین پارسی

  دقیقی   توسی سرگذشت گشتاسپ و ظهور زرتشت را به نظم آورد و چون به دست برده‌ای کشته‌شد، شاهنامهٔ او ناتمام ماند. فردوسی در اندیشهٔ سرایش شاهنامه بود، اثری در حدود شصت برابر کار دقیقی به وجود آورد و زمانی که به داستان گشتاسپ رسید، هزار بیت دقیقی را در شاهنامهٔ خود نقل‌کرد .

 

   در ادامه می توانید شاهنامه فردوسی را یکجا و در فرمت پی دی اف دریافت کنید :

 دریافت  شاهنامه (کلیک کنید) (15 مگابایت)
 

  برای دریافت شاهنامه فردوسی با فرمت MP3 که در پوشه های Zip شده قرار دارند از پیوندهای زیر بهره ببرید :

 دریافت بخش : 1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7  –  8   (از سرور MediaFire)

(هر یک کمتر از 200 مگابایت، پس از دریافت باید فایل ها را از حالت فشرده شده خارج کنید)