وارون بر رشد و شکوه دانش آدمی ، ریشه ادب و منش آدمها ، از دوران دیرین تا کنون بسیار اندک دگرگون شده است . ادب تازیان ، مردم افرنگ و یا خاور نشینان کمترین دگرگونی را در خود داشته است . آنچه دگرگون شده دانش و خرد است . اما ریشه همان دردهای دیرین خویش را بر پشت دارد.

تبریز در دوره قاجار

 

مطالب مرتبط:

گذر ذوق و هنر در بازار تاریخی تبریز

عمارت شهرداری تبریز

قابی ماندگار از تبریز زیبا

شکوفه‌های بهاری در حیاط خانه تاریخی نیکدل تبریز

یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰