تا ساختارها سامان نیابد رشدی هویدا نمی گردد .

تبریز در دوره قاجار

 

مطالب مرتبط:

جلوه زیبایی از معماری خانه بهنام تبریز

عمارت شهرداری تبریز

دورنمایی زیبا از تفرجگاه زیبای شاهگلی تبریز

حال و هوای زمستانی تفرجگاه زیبای شاهگلی تبریز

سه شنبه, ۱۱ می ۲۰۲۱
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰