ای برادر ! سربلندم بر غنای فارسی
بر طراوت‌های نغز و دلربای فارسی

پاک بینم مظهرش را دورِ گیتی هرزمان
مهدِ فرهنگ و تمدن ، محتوای فارسی

جشن‌های هم‌دلی امروز و دیروزِ جهان
منشعب گشتند زِ رسمِ دلگشای فارسی

نام می‌آرم زِ جمعِ نادرانِ حوزه‌اش
حافظ و عمر خیامِ خوش‌نوای فارسی

گنجوی، خاقانی و عطّارِ نیشاپور هم
شمس و مولانای بلخ‌اند، اولیای فارسی

روحِ فرخ‌زاد، فردوسی و مخفی را سلام
غزنوی، سیستانی و جامی ضیای فارسی

یادگار رودکی و العراقی، عشقری
هرکدام دانم بسانِ زیربنای فارسی

دستِ خود بهرامِ پولادین بلندی می‌کند
تا ببیند فارسی گویان، هم‌صدای فارسی

بهرام پولادین

سه شنبه, ۱۱ می ۲۰۲۱
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰