آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .
سه شنبه, ۱۱ می ۲۰۲۱
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰