با شهامت می‌توانی! خانه‌ای تعمیر کرد
جای و پا پیدا نمود و هردلی تسخیر کرد
نیست چیزی آدمی را ناشدن در باورم
گر مصمم پی‌گرفت و اندکی تدبیر کرد
صد دل افسرده را با یک کلام خویشتن
می‌شود ممکن، فقط با جرعه‌ا‌ی تفجیر کرد
دهشت افروزی و زشتی، می‌نباشد کار مرد
می‌توان با تندگویی، توده‌ای تنفیر کرد
این زمان ابطال و حق، کردن تمیز آسان بود
از قدم‌های نخستت، می‌توان تفسیر کرد
هرکسی در ظَنِّ خود دارد خدای لایزال
منطقی این نیست تا، انسانی‌ را تکفیر کرد
نقدِ آنی در حضورِ دیگران زیبنده نیست
ابلهی را در خفا هم، می‌شود تحقیر کرد
این‌چنین بهرامِ پولادین عجب خوش‌باوری!
در سلوک و رنگ و بو هم می‌شود تزویر کرد

بهرام پولادین

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جستجو در سایت