ای برادر ! سربلندم بر غنای فارسی
بر طراوت‌های نغز و دلربای فارسی

پاک بینم مظهرش را دورِ گیتی هرزمان
مهدِ فرهنگ و تمدن ، محتوای فارسی

جشن‌های هم‌دلی امروز و دیروزِ جهان
منشعب گشتند زِ رسمِ دلگشای فارسی

نام می‌آرم زِ جمعِ نادرانِ حوزه‌اش
حافظ و عمر خیامِ خوش‌نوای فارسی

گنجوی، خاقانی و عطّارِ نیشاپور هم
شمس و مولانای بلخ‌اند، اولیای فارسی

روحِ فرخ‌زاد، فردوسی و مخفی را سلام
غزنوی، سیستانی و جامی ضیای فارسی

یادگار رودکی و العراقی، عشقری
هرکدام دانم بسانِ زیربنای فارسی

دستِ خود بهرامِ پولادین بلندی می‌کند
تا ببیند فارسی گویان، هم‌صدای فارسی

بهرام پولادین

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جستجو در سایت