یاران به خدا ، پنجره ها باز شدند
دل های خموش از پی آواز شدند
شادی و فرح رسیده بر منزل ما
پیوند دو خلق از دگر آغاز شدند

هی هی به خدا لحظه دیدار رسید
شادی به وطن همره گلزار رسید
ما شکر خدا و هم وطن می گوییم
چون بر در ما شادی تکرار رسید

همسایه ما کشور ازبک بیا
در میهن تاجیکانه آزادی نما
یاران و برادران تو اینجایند
آغوش گشا و لحظه ای شادی نما

بگشاده کنون قفل در و دروازه
بر گوش جهان رسیده است آوازه
باید که جهان عید کند ، عید کند
از عید صلاح و سینه های تازه

مهرآور مسچاهی

٭٭٭

Ёрон ба Худо, панҷараҳо боз шуданд,
Дилҳои хамуш аз пайи овоз шуданд.
Шодию фараҳ расида бар манзили мо,
Пайванди ду халқ аз дигар оғоз шуданд.

Ҳай-ҳай ба Худо, лаҳзаи дидор расид,
Шоди ба ватан ҳамраҳи гулзор расид.
Мо шукри Худову ҳам ватан мегуем,
Чун бар дари мо шодии такрор расид.

Ҳамсояи мо кишвари Узбек биё,
Дар меҳани Тоҷикона озоди намо.
Ёрону бародарони ту инҷоянд,
Огуш кушову лаҳзае шоди намо.

Бикшода кунун қулфи дару дарвоза,
Бар гуши ҷаҳон расидааст овоза.
Бояд, ки ҷаҳон ид кунад, ид кунад,
Аз иди салоҳу синаҳои тоза.

Меҳровари Масчоҳӣ

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جستجو در سایت