فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های خویش دارند .

💢قابی ماندگار از تبریز زیبا
📸عکس: امین سیاح

مطالب مرتبط:

حال و هوای بهاری خانه تاریخی نصیرزاده تبریز

خانه موزه مشروطه تبریز

تندیس مبارزان مشروطه، میدان نماز تبریز

قابی زيبا از مسجد مجتهد (٦٣ ستون) تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰