فریبکاری زرنگی نیست که رسوای ست .

💠خوشمزه های سنتی آذربایجان
 🔸قوروت قیله، معروفترین آش محلی جلفا

عکاس:؟؟

مطالب مرتبط:

دورنمایی زیبا از کلیسای سنت استپانوس جلفا در منطقه

چشم انداز زیبای برفی از حاشیه رود ارس

کلیسای تاریخی چوپان جلفا

روستای هدف گردشگری اشتبین جلفا

یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰