پندارهای پلید چاه های ژرفی ست که تشنه خردمندان است .

💢محراب ایلخانی مسجد جامع تبریز
📸عکس: محمدرضا امتنانی

مطالب مرتبط:

ارک علیشاه تبریز، یادگار شکوهمند معماری ایلخانی

مسجد استاد و شاگرد تبریز

موزه کاریکاتور تبریز؛ اولین موزه کاریکاتور آسیا

خانه امیرنظام گروسی (موزه قاجار) تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰