صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!! اگر کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا به خشم در آورد و یا پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و… به صد زبان با شما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند …

⛪️کلیسای ننه مریم در حاشیه رود ارس جلفا
📸عکس: بیوک راعی

مطالب مرتبط:

روستاى پلکانی اوشتبين، جلفا

کلیسای مریم مقدس جلفا

گردشگران کلیسای سنت استپانوس جلفا

حمام كردشت جلفا آميزه ‌ای از هنر و تاريخ

یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰