گاهی با سکوت نیروی خویش را ، بهتر نشان می دهی .

💢جلوه زیبای شبانه کاروانسرای شاه عباسی جلفا
📸عکس: بیوک راعی

مطالب مرتبط:

نمایی از در ورودی کلیسای سنت استپانوس جلفا

حمام تاریخی جلفا

طبیعت زیبای بهاری کوچه باغ های لیوارجان جلفا

پارک کوهستان جلفا

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰