رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست .

💢مجموعه تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی تبریز، بزرگترین و ارزشمندترین دانشگاه جهان اسلام در دوره ایلخانی
📸عکس:مهدی شادکام

مطالب مرتبط:

مسجد جامع تبریز

معماری زیبای سردر ورودی موزه سنجش تبریز

قاب زمستانی ارک تبریز، یادگار شکوهمند معماری ایلخا

تبریز شهر جهانی فرش دستباف/ بازار تبریز

یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰