مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست .

🔆حمام تاریخی جلفا آميزه ‌اي از هنر و تاريخ
منطقه آزاد ارس
📸عکس: بیوک راعی

مطالب مرتبط:

حاشیه رود خروشان ارس جلفا

نمایی متفاوت از مجموعه تاریخی کردشت جلفا / با شرح

حمام كردشت جلفا آميزه ‌ای از هنر و تاريخ ایرانی

چشم اندازی متفاوت از کلیسای سنت استپانوس جلفا

یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰