نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .

💢پل فلزی راه آهن جلفا، راه ریلی ارتباطی ایران و نخجوان
📸عکس: بیوک راعی

مطالب مرتبط:

روستاي پلکانی هُلق جلفا

حضور گردشگران ایتالیایی در کلیسای سنت استپانوس جلف

دورنمایی زیبا از کلیسای سنت استپانوس جلفا

کلیسای تاریخی چوپان جلفا در جوار رود پرخروشان ارس

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰