اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند .

 

📸 نمایی زیبا از موزه‌ی قاجار تبریز در شب

عکاس: حامد محمودی

مطالب مرتبط:

باغ گلستان، نخستین پارک درون شهری تبریز

عمارت شهرداری تبریز

عمارت شهرداری تبریز

نمای زیبایی از حوضخانه خانه تاریخی صدقیانی تبریز

یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰