آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش .

🔆 سر در کارگاه سفال و سرامیک برادران قابچی تبریز
لعاب فیروزه
📷 عکس: بیوک قابچی

مطالب مرتبط:

خانه تاریخی صدقیانی تبریز

بوستان خاقانی تبریز در یک روز برفی

مقبره الشعرای تبریز، آرامگاه شاعران نامی ایران زمی

حس و حال بارانی ارک علیشاه تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰