نامدار کهن اسطوره و راهبر دوران هاست ، سرشت او با خوی مردم سرزمین خویش همگون است نه با سرشت فرمانروایان .

💠بوستان خاقانی تبریز در یک روز برفی
📸عکس: امیر پورعباس

مطالب مرتبط:

بازار تاریخی تبریز میزبان گردشگران نوروزی

تیمچه مظفریه بازار تاریخی تبریز

موزه سنجش تبریز/ با شرح

برج تاریخی یانقین تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰