امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد .

🔆مسجد جامع تبریز
Jameh Mosque of Tabriz in the Historic Grand Bazaar
📸عکس: مهدی اسحقی

مطالب مرتبط:

مسجد کبود تبریز

خانه علوی (موزه سفال تبریز)

نمایی زیبا از عمارت مظفریه (مسجد کبود) تبریز

بازار با شکوه تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰