پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است.

💢جداره تاریخی اکرامی تبریز
📸عکس: میر هادی خطیبی

مطالب مرتبط:

موزه تخصصی سنجش تبریز

خانه امیر نظام گروسی تبریز

کوه های مریخی روستای زینجناب تبریز

مقبره دال و ذال تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰