به میان آدمیان رو و در شادمانی آنها سهیم شو

💢تفرجگاه سرخاب (عینالی) تبریز

عکاس: ؟؟

مطالب مرتبط:

تیمچه مظفریه، بازار تبریز

نوروزگاه تبریز و استقبال پرشور گردشگران نوروزی در

جلوه ای از معماری باشکوه عمارت تاریخی شهرداری تبری

نماییی زیبا از شاه گلی تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰