دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود .


💢نمایی از عمارت تاریخی شهرداری تبریز
میدان ساعت / موزه شهر
📸عکس: ریحانه بهراد

مطالب مرتبط:

مسجد تاریخی صاحب الامر تبریز

کوفته، مشهورترین غذای سنتی تبریز

مسجد صاحب الامر تبریز / با شرح

قابی متفاوت از بازار تاریخی تبریز، یادگاری پویا ا

یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰