تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .

💢بازار تاریخی تبریز

عکاس: ؟؟

مطالب مرتبط:

نمایی زیبا از موزه‌ی قاجار تبریز در شب

المان زیبای "تکم چی" در پیاده راه شهریار تبریز

محراب ایلخانی مسجد جامع تبریز

عمارت تاریخی شهرداری تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰