آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه بسوی راه های نارفته رفت بی گمان آموزگار آیندگان خواهد شد .

💢 طبیعت بهاری کلیسای سنت استپانوس جلفا

📷عکس: بیوک راعی

مطالب مرتبط:

کلیسای تاریخی هوانس مراغه

کوه کمتال جلفا

چشم انداز زیبای برفی از حاشیه رود ارس

کاروانسرای تاریخی خواجه نظر جلفا

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰