آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد .

💢بازدید گروه گردشگران ایتالیایی از کلیسای سنت استپانوس جلفا

📷عکس: محمد صیام

مطالب مرتبط:

پارک کوهستان جلفا

طبیعت زیبای روستای تاریخی اوشتبین جلفا

پل فلزی راه آهن جلفا، راه ریلی ارتباطی ایران و نخج

کلیسای تاریخی هریپسیمه روستای موجومبار صوفیان

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰