پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .

💢بازدید گروه گردشگران پرتغالی از کلیسای سنت استپانوس جلفا

عکاس: ؟؟

مطالب مرتبط:

پل تاریخی ضیاءالملک جلفا

روستاي پلکانی هُلق جلفا

کوه کمتال جلفا

روستای زیبای پلکانی اشتبین جلفا

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰