دیوان سالاران واپسگرا بر این باورند که همنوایی با مردم کوچه و بازار بسیار آسان تر از همنوایی با خردمندان است .

🔆 تصویر بهاری از عینالی، تفرجگاهی بر بام تبریز

📸 عکس:هادی درخشان

مطالب مرتبط:

حال و هوای پاییزی بازار تاریخی تبریز

تفرجگاه عینالی تبریز

عمارت شهرداری تبریز

معرفی آثار شهرستان تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰