نوروز ایرانیان ، فرخنده جشن زمین و آدمیان است و چه روزی زیباتر از این ؟ .

گردشگران کلیسای سنت استپانوس جلفا

عکاس: ؟؟؟

 

مطالب مرتبط:

پل فلزی راه آهن جلفا، راه ریلی ارتباطی ایران و نخج

دورنمایی زیبا از کلیسای سنت استپانوس جلفا

بازدید گردشگران لهستانی از کلیسای سنت استپانوس جلف

حضور گردشگران کانادایی در سیزدهمین روز بهار در کلی

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰