هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و رشد است .

💢 بازدید گردشگران نوروزی از ارک علیشاه تبریز

📸 عکس: هادی درخشان

مطالب مرتبط:

خانه تاریخی علوی تبریز

خانه تاریخی صلح جو تبریز

درب نوبر و پیاده راه تربیت تبریز

جلوه ای خاص از غروب زیبای آفتاب در تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰