برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی .

🔆 ۲۵ اسفند، روز بزرگ بانوی ادبیات، پروین اعتصامی گرامی باد.
خانه پروین اعتصامی تبریز
بنیاد فرهنگ هنر ادب اذربایجان  

📸عکس: هادی درخشان

مطالب مرتبط:

خانه امیرنظام گروسی (موزه قاجار) تبریز

روزهای برفی تفرجگاه عینالی تبریز

روز بارانی بازار تاریخی تبریز

طبیعت زیبای برفی تفرجگاه شاهگلی تبریز

یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰