بد اندیشان و بد کرداران خیلی زود در آتش افکار و کردار اشتباهشان خواهند سوخت .

💢ارک علیشاه  تبریز، عظمتی به بلندای تاریخ
📸حسین عبدی

 

مطالب مرتبط:

بازار تاریخی تبریز در یک روز بارانی

سد خاکی نهند تبریز

نمایی زیبا از موزه‌ی قاجار تبریز در شب

خانه تاریخی نیشابوری تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰