🔸در مسیر رسیدن به آینالو بر بالای روستا، عمارتی زیبا به نام ساختمان تومانیانس بنا شده است که با توجه به نوع معماری و شیوه ساختمان سازی آن می توان گفت که به دوره قاجار مربوط است.
🔸 بنای این اثر این سوال را در ذهن آدمی می آورد که چگونه با استفاده از ابزار و مصالح ساختمانی ساده در بالای کوه چنین عمارتی زیبایی بنا شده است.
🔸نام روستای آینالو از نام بنای گرفته شده است که توسط تاجر معروف ارمنی دوران قاجار به نام تومانیانس و همزمان با عمارت وینق در سال ۱۹۰۷ میلادی ساخته شد.

📸عکس: آراز نویدی

جستجو در سایت