🔸با توجه به ارزش و موقعیت نظامی کردشت، قلعه ای در کنار این روستا احداث گردیده که قلعه کردشت خوانده می‌شود.   بنای این قلعه به اوایل اسلام برمی‌گردد. قلعه کردشت دارای ۶ عدد برج نگهبانی به فاصله ۱۰۰ متر از یکدیگر می باشد. قلعه کردشت در زمان جنگهای ایران و روسیه یکی از پایگاه‌های مهم دفاعی عباس میرزا بوده و به دیوار چین ارس معروف است.

💢Abbas Mirza Castle Jolfa
🔸Kordasht castle was established in Kordasht village and dates back to the early Islamic eras. It consists of 6 guard towers. In war between Iran and Russia, the castle was an important defense centers.

📸عکس: محمدرضا ابراهیمی

جستجو در سایت