🔸م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ “ش‍ی‍خ‌ ش‍‍ه‍‍اب‌ ‌ال‍دی‍ن‌ ‌ا‌ه‍ر‌ی‌ ”  گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ای از ‌آث‍‍ار ناب‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ارسباران است که به طور قطع بازدید و تماشای آن برای گردشگران خالی از لطف نیست.
🔸بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری در شهر اهر  و مقبره شیخ شهاب‌الدین اهری است. این مجموعه شامل ساختمان‌های خود خانقاه، مسجد، ایوانی بلند، مناره‌ها است.
 🔸وی‍ژگ‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ دوره‌ ‌ای‍ل‍خ‍‍ان‍‍ی‌ در ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا دی‍ده‌ م‍‍ی‌ ش‍ود . این خانقاه از سال ۱۳۷۴ به موزه ادب و عرفان تبدیل شده است که تنها موزهٔ عرفان در ایران است.این بقعه در دوره صفویه به احتمال زیاد در روزگار شاه عباس اول بر مزار شیخ شهاب‌الدین اهری  ساخته شده است اما آثاری از دوره‌های قبل همچون دوره ایلخانی در آن وجود دارد.
 🔸مسجد شیخ شهاب‌الدین اهری در ضلع شرقی صحن این بقعه ساخته شده است و دارای گچبری‌ها و تزئینات نقاشی است. دور تا دور دیوار مسجد دستخط‌هایی وجود دارد که بین آنها دستنوشته‌هایی را از شیخ بهایی، شاه عباس سوم و ابوالقاسم نباتی تشخیص داده‌اند.

📸 عکس: توحید ملازم

جستجو در سایت